אחיינית זה כבר קרובה יחסית רחוקה.

אחיינית היגעה לעיר להירשם למכללה,עצרה לגור זמנית אצל הדודים. הדוד שלה חרמן וסוטה, היא טופסת אותו מסניף את התחתונים שלה. היא ממש לא נגד,היא ידוע בעיר שלה כזונה נותנת לכולם. היא מציעה לדוד שלה להריח את הדבר האמיתי והכל נגמר כמובן בזיון לוהט. כרגע הדוד מכווה שהיא תתקבל למכללה,כי הוא ממש בעד שהיא תגור אצלם בזמן הלימודים. הוא עדיין לא יודע שברגע שהיא תירא את הבנים במכללה היא כבר לא תרצה את הדוד שלה.